Göranssonska Skolan Alumni

Göranssonska skolan alumni startade 2021 av Sandvik tillsammans med Göranssonska Skolan med avseende att bibehålla en kontakt med examinerade studenter även efter skolåren. Skolan och Sandviks syfte är också att ta vara på den kompetens som före detta elever besitter och få tillbaka den till Sandvik.

Alumninätverkets all information och kommunikation sköts idag via Linkedin, världens största professionella sociala nätverk. Är du en före detta elev är du välkommen att gå med i nätverket och bli en alumn.

Nätverket erbjuder liveevent samt fysiska event för alla alumner där temat riktar sig mot alumners samt Sandviks intressen. Du hittar även marknadsföring av jobbmöjligheter och karriärsval i gruppen.

Länk för att gå med i gruppen