APL-Arbetsplatsförlagt lärande och sommarjobb

Praktik

Som en del av utbildningen på Göranssonska Skolan får våra elever 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Sandvik eller hos någon av våra samarbetspartners

APL-perioderna är viktiga och ger eleverna insyn i produktionsprocessen, till exempel produktutveckling, underhåll, tillverkning och forskning.

För att få insyn i andra arbetskulturer har eleverna möjligheten att i mån av plats få tre veckors APL på något av Sandviks bolag eller hos något av skolans samarbetspartners utomlands.

Även APL-tiden utomlands är en del av utbildningen på Göranssonska Skolan och Sandvik eller samarbetspartnern betalar resa och logi.

För att få än mer erfarenhet av industrin har alla elever möjlighet att sommarjobba efter årskurs två och tre.