Busskort för gymnasieelever

Busskort får heltidsstuderande elever som är mantalsskrivna i kommunen och som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan. Folkbokföringsadressen ska gälla i de fall där föräldrarna har skilda adresser.

Ansvaret för elevens dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Busskort till dagliga resor ges inte till elever som har inackorderingstillägg.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) räknas som verksamhetsresor och ingår i skolans ansvar.

Ansökan elevresor

Gör din ansökan genom att fylla i ett beställningsformulär. Ansökan görs av alla gymnasieelever, även årskurs 2 och 3. Ansökan skiljer sig från olika kommuner.

För mer information gå in på