Teknikcollege Gästrikland

I samverkan med lokala teknikföretag arbetar Göranssonska skolan, Bessemerskolan, Centrum för Vuxnas Lärande (CVL), och Yrkeshögskolan (YH) i Teknikcollege.

IF Metall, Högskolan i Gävle HiG och Teknikföretagen är andra samarbetspartners. Region Gävleborg stöder utvecklingsarbetet med regionala projektmedel.

Den lokala styrgruppens arbete skall leda till ett samarbete mellan företag och utbildningsanordnare. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att bl.a. tillhandahålla praktikplatser. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala industristrukturen och de behov som finns. 

Sandvik AB respektive Sandvikens kommun har gjort en gemensam utredning som har resulterat i att man sett ett ökat behov av industriell utbildning och vidareutbildning såväl inom företaget som inom kommunen. Detta för att klara framtidens behov av kompetent arbetskraft.

Ett beslut om ökat samarbete togs i juni 2008 och har bland annat resulterat i kommunens satsning på LINS som står för Lärande- Individ- Näringsliv- Samhälle/Sandviken.

Teknikcollege Gästrikland certifierades 2014 och omcertifierades senast 2021.

Det finns en regional styrgrupp för Teknikcollege Gästrikland och lokala styrgrupper  i Gävle, Hofors och Sandviken.

För mer information gå in på Teknikcollege Gästrikland