Dator och verkstad

Skolans laptops, programvaror och maskiner i våra verkstäder uppdateras kontinuerligt.
Vi ser till att eleverna har den utrustning som dagens teknologi behöver.