Styrelse och ledning

 

Styrelseledarmöter Sandvik Utbildnings AB

Ordf. Sara Balmér Neyman
Sandvik Mining and Rock Solutions

Johan Mildner
Sandvik AB

Jenny Fernqvist
Sandvik Machining Solutions

Björn Roodzant
Sandvik Machining Solutions

Peter Kärnström
Kommunalråd, Sandvikens kommun

Pär Jerfström
Kommundirektör, Sandvikens kommun

Fredrik Alsenlid
Sandvik Mining and Rock Solutions

Nina Åxman
Sandvik Mining and Rock Solutions

Nils Erik Wallman
Sandvikens kommuns externa representant

 

Ersättare i styrelsen Sandvik Utbildnings AB

Monica Lundström
Sandvikens kommun

 

Personalrepresentanter Sandvik Utbildnings AB

Emelie Forsberg
Unionen

Göran Norell
Akademikerföreningen

 

Ledning Sandvik Utbildnings AB

Maria Edring
VD, Rektor, Göranssonska Skolan

Johan Ohlsson
Biträdande rektor, Göranssonska Skolan

Marcus Pettersson
Ekonomi, Göranssonska Skolan