HAR DU Synpunkter ELLER klagomål?

På Göranssonska skolan arbetar vi med ständiga förbättringar för att utveckla vår verksamhet. Synpunkter från elever och vårdnadshavare är viktiga för oss som en hjälp att se vad vi behöver förbättra. Enligt skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, skall alla huvudmän för skola ha rutiner för hur man hanterar synpunkter och klagomål.

Om du som elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med verksamheten, vill vi att du kontaktar oss (se nedan). Synpunkterna utreds och återkopplas till den som lämnat dem och till den del av verksamheten som berörs. Vi uppmuntrar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange namn och kontaktuppgifter, vilket ger oss möjlighet att ge återkoppling i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte ange några kontaktuppgifter.

 

Steg 1- Kontakta ansvarig lärare/mentor

Om du som elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med det stöd skolan ger, upplever svårigheter i skolarbetet eller har övriga synpunkter på verksamheten, är det oftast enklast att ta kontakt med undervisande lärare eller mentor.

 

Steg 2- Kontakta rektor

Om du som elev eller vårdnadshavare inte får den hjälp du förväntat dig från läraren eller mentorn, ber vi dig kontakta rektorn.

maria.edring@edu.sandvik.com

 

Steg 3- Kontakta huvudmannen

Du kan även kontakta Skolchef Anu Lindahl.

anu.lindahl@sandvik.com

 

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har också rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen.

(http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/)

och till Barn- och elevombudet

(http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Jag-vill/gora-en-anmalan/)