SUAB organisation

Sandvik Utbildnings AB

 

Skolan leds ytterst av en styrelse bestående av representanter från Sandvikens kommun och Sandvik AB.

Under styrelsen finns en ledningsgrupp bestående av VD samt chefer för gymnasieskolan.