Vårt arbetssätt

Arbetsplatsen

Som elev är du på skolan 38 timmar i veckan. Hos oss förfogar du över egen dator, din egen arbetsplats och tar ett stort eget ansvar för dina studier och studieresultat. Hos oss får du stöd och inspiration att ständigt utvecklas, inom studier och din basgrupp.

Vår filosofi är att Göranssonska Skolans maskiner och utrustning ska spegla den utrustning som finns på ett högteknologiskt företag. Skolans datorer, programvaror och maskiner i vår egen verkstad uppdateras kontinuerligt. Varje elev får sin egen arbetsplats och sin egen dator. Göranssonska Skolan är en professionell arbetsplats som ställer samma höga krav på sina elever som de senare kommer att mötas av på arbetsmarknaden. Vi lägger stor vikt vid att utveckla hela människan. Du får extra mycket tid för idrott och motion. Uteaktiviteter och teambildning är återkommande inslag under utbildningen.

 

Spännande projekt

Många projekt innehåller design, konstruktion och produktion. Slutprodukten tillverkas oftast i skolans verkstad. Ett av skolans största projekt är UF-Ung företagsamhet.

Elever i åk 2 får starta sitt eget UF-företag. Eleverna ska utveckla och producera en produkt i vår verkstad samt marknadsföra och sälja den. Eleverna har nått stora framgångar med sina UF-företag och vunnit fina priser i både regionala och nationella tävlingar. Alla projekt på Göranssonska Skolan drivs av en basgrupp om åtta elever. En viktig del av utbildningen är de delar där vi arbetar med teamutbildning, gruppdynamik och arbetsprocessen.

 

Praktik och sommarjobb

Som en del av utbildningen på Göranssonska Skolan får våra elever 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Sandvik eller hos någon av våra samarbetspartners

APL-perioderna är viktiga och ger eleverna insyn i produktionsprocessen, till exempel produktutveckling, underhåll, tillverkning och forskning. För att få insyn i andra arbetskulturer har eleverna möjligheten att i mån av plats få tre veckors APL på något av Sandviks bolag eller hos något av skolans samarbetspartners utomlands. Även APL-tiden utomlands är en del av utbildningen på Göranssonska Skolan och Sandvik eller samarbetspartnern betalar resa och logi. För att få än mer erfarenhet av industrin har alla elever möjlighet att sommarjobba efter årskurs två och tre.

 

Språk

Vi erbjuder fortsättningskurser i tyska och spanska.

Många företag agerar idag på en internationell marknad, vilket förutsätter att elever kan kommunicera med medarbetare och kunder på engelska. Behärskar man ytterligare ett språk är det en stor fördel.

 

Hälsa

Idrott och hälsa är viktiga delar i utbildningen. Eleverna erbjuds att läsa en extra kurs i Idrott och Hälsa utöver den kurs som är obligatorisk för samtliga gymnasieprogram.

Därutöver har eleverna friluftsdagar och på friluftsdagarna kan eleverna exempelvis få prova på att bada i isvak, paddla kanot samt åka skidor i Kungsberget. Då flera av framtidens arbetsuppgifter är av mer stillasittande karaktär är det viktigt att man äter rätt och motionerar. Skolans hälsosatsning skapar en balans mellan arbete och fritid. Idrott och motion är ett viktigt inslag på skolan - allt för att ge eleverna möjligheten att leva ett friskt och innehållsrikt liv.