Om Sandvik/ägarskapet

Skolan har ett specialutformat tekniskt program som startades i samarbete av Sandvikens kommun och Sandvik år 2002.

Skolan är uppkallad efter Göran Fredrik Göransson som grundade staden Sandviken år 1862 och Sandvik AB år 1868. Skolan drivs som ett bolag (Sandvik Utbildnings AB) och ägs av Sandvik AB och av Sandvikens kommun där Sandvik är huvudägare. I Sandvik Utbildnings AB ingår två verksamheter, gymnasieutbildning samt uppdragsutbildning i form av teknisk fortbildning till Sandviks personal.