Skola för hållbar utveckling

"Skola för hållbar utveckling" är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling. Göranssonska skolan fick utmärkelsen 2018 och 2021 erhöll skolan utmärkelsen på nytt. Skolan arbetar löpande med att utveckla hållbarhetsarbetet.

I skolarbetet integreras frågeställningar som rör miljö, sociala och ekonomiska frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden.

Diplom Skola för hållbar utveckling 2021

Diplom Skola för hållbar utveckling 2018

 

Läs mer om vad hållbar utveckling är på Skolverket